Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť Playa Games GmbH vníma ochranu vašich osobných údajov veľmi zodpovedne a dôsledne dodržiava pravidlá zákonov o ochrane osobných údajov. S citlivými informáciami treba zaobchádzať obozretne. Tieto ustanovenia o ochrane osobných údajov platia pre prípad pochybností pre všetky produkty, online hry, služby a webové lokality, ktoré ponúkame (ďalej „Služby“). Osobné údaje sú na tejto webovej lokalite zhromažďované iba v technicky nevyhnutnom rozsahu. Zhromaždené údaje nebudú v žiadnom prípade predávané ani z iných dôvodov prenechané tretím osobám, pokiaľ sa nejedná o zákonnú povinnosť.

Nasledujúce zásady vám poskytnú prehľad o tom, ako túto ochranu zabezpečujeme a za akým účelom zhromažďujeme konkrétne druhy údajov.

Protokolové údaje – nevzťahujúce sa k osobe

Na našich serveroch automaticky zhromažďujeme a ukladáme informácie, ktoré nám poskytuje váš prehliadač. Tieto údaje nie je možné priradiť žiadnym konkrétnym osobám. K prepojeniu týchto údajov s inými zdrojmi dát dochádza iba v prípade podozrenia z porušenia zákonov.

Registrácia – osobné údaje

Keď sa zaregistrujete za účelom využívania našich služieb, uložíme vašu e-mailovú adresu, heslo a prezývku, ktorú si sami zvolíte. Pokiaľ neskôr zrušíte súhlas s uchovávaním týchto údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať tak, že svoj účet zrušíte v ponuke možností hry.

Cookies

Naše služby využívajú na niekoľkých miestach takzvané Cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači. Slúžia na zvýšenie užívateľského pohodlia, efektivity a bezpečnosti našich služieb.

Osobná komunikácia

Keď nám pošlete e-mail alebo inú správu, túto správu uložíme za účelom spracovať váš dopyt, zodpovedať otázky a zlepšovať naše služby.

Doplnkový obsah

Naše služby sú v zásade bezplatné. Nad ich rámec vám ponúkame určité služby za úhradu. Pokiaľ sa pre ne rozhodnete, poskytneme niektoré údaje, týkajúce sa vášho účtu, iným poskytovateľom služieb, pokiaľ je to potrebné na stanovenie úhrady, na zúčtovanie s vami alebo na vykonanie platby inkasom. V ostatných záležitostiach dôsledne dodržiavame prísne podmienky nemeckého Zákona o telemédiách (TMG), a predovšetkým neposkytujeme citlivé údaje neoprávneným tretím osobám.

Newsletter

Vami potvrdenú e-mailovú adresu používame na to, aby sme s vami na vašu žiadosť komunikovali alebo vám príležitostne zasielali newsletter o ponuke, ktorú využívate. Nebudeme vám posielať žiadnu reklamu na ponuky tretích osôb a vašu e-mailovú adresu neposkytneme tretím osobám.

Iné weby

Tieto ustanovenia o ochrane osobných údajov platia výhradne pre naše služby. Pokiaľ použijete internetové odkazy („prepojenia“), uvedené na našich fórach, v správach od iných užívateľov alebo na chate, môžete sa dostať na webové stránky alebo ponuky tretích osôb, na ktorých procesy nemáme žiadny vplyv a pre ktoré naše Zásady ochrany osobných údajov neplatia.

Právo na informácie

Máte právo kedykoľvek požiadať informácie o uložených údajoch, týkajúcich sa vašej osoby, o ich pôvode a príjemcoch, ako aj o účele ich uloženia. Informácie o uložených údajoch získate prostredníctvom kontaktov, uvedených v tiráži.

Zmeny týchto zásad

V dôsledku prudkého vývoja internetu môže byť potrebné prispôsobenie týchto zásad najnovšiemu stavu práva, techniky a našich služieb. V takom prípade vás budeme včas informovať.

Ďalšie informácie

Ľudia, ktorí sa chcú spolu hrať, potrebujú vzájomnú dôveru. Preto Vám kedykoľvek odpovieme na dotazy, týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov. Pokiaľ máte otázky, na ktoré ste nenašli odpoveď v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, želáte si podrobnejšie informácie o niektorom z bodov alebo ak máte pripomienky, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť.

Posledná zmena 22. apríla 2010